070-6279800 info@nordab.se

Cookies & integritet

Vi sparar dina uppgifter så länge vi har en pågående dialog eller så länge bokföringslagen kräver det. Du som kontaktar oss kan när som helst be oss radera alla dina uppgifter enligt GDPR (bortsett från bokföringskopior arkiverade i sju (7) år). Vi delar aldrig med oss av dina uppgifter till tredje part utan att meddela det till dig och enligt överenskommelse. Nordab följer GDPR och all gällande lagstiftning när det gäller hantering av personuppgifter.”

När du kontaktar oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra webbplats. Nedan beskriver vi hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?
De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, telefon och e-postadress, du anger vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Att fullgöra lagliga förpliktelser.
Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos oss och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.
KONTAKTUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska bedriva vår verksamhet och kontakt med våra kunder.

ATT GENOMFÖRA DIREKTMARKNADSFÖRING
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

ATT FULLGÖRA LAGLIGA FÖRPLIKTELSER
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?
Vi samlar in uppgifter i samband med att du själv lämnar uppgifter till oss.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi samlar personuppgifter i följande verktyg:

Google analytics
Formulär på webbplatsen

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. Vi anonymiserar uppgifter i möjlig grad.

4. TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?
Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt.

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. DINA RÄTTIGHETER
Tillgång
Rättelse
Radering – rätt att bli ”glömd”
Begränsning av behandling
Invändning
Dataportabilitet

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

6. COOKIES
Vad är cookies?
På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies
Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies
Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies
De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Robert Nordlund
VD
070-627 98 00
robert@nordab.se

Marcus Jirden
Projektledare
070-668 65 06
marcus@nordab.se

Offert / Fråga

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Offert / Fråga